• Για θέματα που αφορούν στην ύλη του site μπορείτε να επικοινωνείτε με το: [email protected]
  • Για διαφημιστική προβολή μέσω του site μπορείτε να στέλνετε email στο: [email protected]
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 100 80 80 
  • Διεύθυνση: ALPHA EDITIONS A.E., Αιγαίου 28, 194 00 Κορωπί, Αθήνα