• Για θέματα που αφορούν στην ύλη του site μπορείτε να επικοινωνείτε με το: [email protected]
  • Για διαφημιστική προβολή μέσω του site μπορείτε να στέλνετε email στο: [email protected]
  • Tηλέφωνο επικοινωνίας: 214 100 80 80 (εσωτ. 109)
  • Διεύθυνση: ALPHA EDITIONS A.E., Γράμμου 71, Τ.Κ.: 15124, Μαρούσι