Περιβάλλον

Beegin: Όταν οι μέλισσες δίνουν ξανά ζωή στην (καμένη) Βόρεια Εύβοια Περιβάλλον Beegin: Όταν οι μέλισσες δίνουν ξανά ζωή στην (καμένη) Βόρεια Εύβοια
Η Endless EC ενώνει τις δυνάμεις της με το Ινστιτούτο Οικολογική Γεωργίας «ΔΗΩ» για να δοθεί μέσω των μελλισών νέα ώθηση στη φύση της Βόρειας Εύβοιας.